Modelová železnice

Modelová železnice HO

Modely stavebních objektů související s kolejovou dopravou

Modelová železnice HO > Stavby modelové železnice Bylo postaveno diorama vlečky dlouhé cca 3m a bylo doplněno pokaždé jinou sadou továrních objektů. Jednou je to stáčecí stanice, podruhé areál továrny, potřetí nakládka sypkých materiálů a nakonec skladový areál. Modelová železnice - BR 58


Modelová železnice - Hl. stránka