Modelová železnice

Modelová železnice HO

Model stáčecí stanice a sklad PHM

Modelová železnice HO > Stavby modelové železnice > Stanice PHM

Model stáčecí stanice a sklad PHM:

Bylo postaveno diorama vlečky dlouhé cca 3m a bylo doplněno pokaždé jinou sadou továrních objektů. Zde se jedná o stáčecí stanici. Bylo to zvoleno tak, protože je k dispozici poměrně velké množství cisternových vozů. Jako materiál byl použit deskový polystyren tl. 2 a 4mm. Deska tl. 4mm byla použita pro podklad stavby a jako rámy válcových nádrží a zdi záchytných nádrží. Desky tl. 2mm byly použity to ostatní - obal válcových nádrží, plnící stojany, správní objekty.

Modelová železnice - stavby - rozcestník


Modelová železnice - Hl. stránka