Modelová železnice

Modelová železnice HO

Nakládka sypkých hmot nebo uhlí

Modelová železnice HO > Stavby modelové železnice > Nakládka sypkých hmot

Nakládka sypkých hmot:

Jak již bylo napsáno, bylo postaveno diorama vlečky dlouhé cca. 3m pokaždé pro jinou sadou objektů. V tomto případě se jedná o nakládku sypkých hmot. Objekty vzhledem k úzkému rozměru modulu jsou koncipovány jen jako poloviční. Jako materiál k jejich zhotovení byl vybrán deskový polystyren. Pro základovou desku byl zvolena tloušťka 4mm pro obvodové stěny a střechu pak tloušťka 2mm. Pro zasklení se pak použil deskový polystyren čirý. Pro rámování oken byl použit měděný drát příslušné tloušťky. Barva stěn objektu byla vybrána strakatá dekorační barva na nábytek a stěny. Úpravu terénu okolo modelu násypky zajišťuje dekorační chlupatá dekorační folie od firmy Auhagen nebo Noch.


Modelová železnice - stavby - rozcestník

Modelová železnice - Hl. stránka