Modelová železnice

Domácí modelová železnice

Nakládka sypkých hmot nebo uhlí

Modelová železnice HO - Hl.stránka > Stavby > Nakládka

Nakládka sypkých hmot:

Jak již bylo napsáno, bylo postaveno diorama vlečky dlouhé cca 3m pokaždé pro jinou sadou objektů. V tomto případě se jedná o nakládku sypkých hmot. Objekty vzhledem k úzkému rozměru modulu jsou koncipovány jen jako poloviční. Jako materiál k jejich zhotovení byl vybrán deskový polystyren. Pro základovou desku byl zvolena tloušťka 4mm pro obvodové stěny a střechu pak tloušťka 2mm. Pro zasklení se pak použil deskový polystyren čirý. Pro rámování oken byl použit měděný drát příslušné tloušťky.


Stavby rozcestník

Modelová železnice - Hl. stránka