Modelová železnice

Modelová železnice HO

Indikační obvod skrytého nádraží

Modelová železnice HO > Elektronika modelového kolejiště > Blikač - astabilní obvod

Technická data:

Tato stránka je věnovaná indikačnímu obvodu pro skrytá nádraží. Obvod je založen na napěťovém rozdílu obyčejné diody 0,7 V. Kolejový obod je normálně napájen přez dvojici sériově zapojených diod. Jejich rozdílové napětí je pak snímáno bazí tranzistoru a indikováno svítící led-diodou. Typ LED-diody v seznamu a v nákresu je jen orientační. V zapojení ji mohu nahradit kteroukoli jinou LED-diodou s obdobnými napěťovými a proudovými vlastnostmi.
Rozpis součástek:
T1-T4: KF 508
D1-D8: 1N4007
R1+R3+R5+R7: 870
R2+R4+R6+R8: 10k
D9-D12: HLMP7000


Modelová železnice - elektro - rozcestník

Modelová železnice - Hl. stránka