Modelová železnice

Modelová železnice HO

Elektronická schémata zapojení některých zařízení

Modelová železnice HO > Elektronika modelového kolejiště Pro diorama vlečky a pro vratné smyčky na kolejišti byla použita různá elektronická zapojení. Jejich jednotlivá schémata jsou zde uvedena. Je zde uveden také rozpis použitých elektronických součástek.
Modelová železnice - 413.1


Modelová železnice - Hl. stránka