Modelová železnice

Domácí modelová železnice

Elektronická schémata zapojení některých zařízení

Pro diorama vlečky a pro vratné smyčky na kolejišti byla použita různá elektronická zapojení. Jejich jednotlivá schémata jsou zde uvedena. Je zde uveden také rozpis použitých elektronických součástek.
413.1


Modelová železnice - Hl. stránka