Modelová železnice

Domácí modelová železnice

Stavba modelu násypky

Modelová železnice HO - Hl.stránka > Stavby modelů > Nakládka sypkých hmot


Hl. údaje:
Rok výroby: 2009
Materiál: Deskový polystyren
Typ: kat. C1

Jak již bylo zmíněno, vznikla dioráma vlečky a bylo ji nutno doplnit nějakou průmyslovou zástavbou. Jako první a asi nejjednodušší bylo postavit
model nakládky uhlí nebo jiného sypkého materiálu. Jako materiál byl použit deskový polystyren a stavebnicové doplňky "AUHAGEN". Jako první jsem
vyřezal základovou desku z deskového polystyrenu tl. 4mm. Do základové desky byl vyřezán montážní otvor o rozměrech 40x800mm.
Poté byly vyřezány jednotlivé stěny budovy z polystyrenu tl. 2mm a zpevňující podélné a příčné hranoly z polystyrenu tl 4mm. Zadní stěna a střecha modelu násypky je přišroubovaná pomocí M2 se zápustnou hlavou. Matičky M2 jsou uloženy v plastových držácích, které jsou ke stěnám přilepeny. Samotná násypka je lepená z materálu tl. 4mm - jednak je bez oken a navíc je poměrně vyčnívající část objektu, který lze při neopatrné manipulaci s modelem urazit. Objekt násypky je celkově nastříkán šedým autozákladem, který vytvoří dokonalý spojovací film spolu s povrchovou barvou modelu. Jako trávník - zem byla použita modelová folie s travním porostem.


Stavby modelů rozcestník

Modelová železnice - Hl. stránka