Modelová železnice

Domácí modelová železnice

E 479.0 - stavba pojezdu z pojezdu E 44 fy. PIKO

Modelová železnice HO - Hl.stránka > Stavby modelů > E479.0


Hl. údaje:
Rok výroby: 2008
Skříň: Odlitek - Máša
Motor: 2x PIKO
Převodovka: E 44
Dvojkolí: E 44 - PIKO
Sběrače: L.Halling
Typ pojezdu: kat. A2

Výroba tohoto pojezdu je výrobou nového rámu z ms-plechu a úpravou masek z modelu E499.2 fy PIKO. Nejprve změříme rozvor podvozků podle odlitku (odlitek a ani lept nemusí vždy odpovídat typovému rozměru). Rám (jeho konec) narýsujeme na ms. plech podle vyjmutého rámu z loko. E44. Pak narýsujeme příčnou osu která prochází středem otáčení podvozku. Od ní naměříme rozvor podvozků a narýsujeme druhou příčnou osu. Podle ní pak narýsujeme druhou polovinu rámu přiložením starého rámu z E44. Středový plech zhotovíme stejným způsobem. Po vyřezání rámu ohneme jeho postranice. Z podvozků odstrojíme původní masky. Podvozky zkusíme osadit do rámu a zasadíme tam i středový plech. Pokud jimi lze volně otáčet, přistoupíme k výrobě středové krabice na balast. Krabice je zde zhotovena z deskového polystyrenu. Odlitek, který je dodáván ze dvou částí je potřeba zapilovat a vlepit do skříně vniřní část střechy - chladiče.
Krabici napasujeme do rámu a pokud pasuje a podvozky se volně otáčejí s tím že takto setavený rám volně zasunout do odlitku skříně, pak můžeme začí stříhat balast z ocelového plechu do krabice. Pro jeho sešroubování se vyvrtá do středu každého plechu díra o průměru 3,2 mm. Po naplnění krabice plechy se k poslednímu plechu přimontuje držák lok. skříně a krabice se zabrousí tak aby skříň loko. na ni přesně dosedla. Pak se do střechy lok. skříně vyvrtá otvor 2 mm a provede se svrtání do držáku skříně vrtákem 1,5 mm. Do držáku skříně se pak vyřeže závit M2. Po vyrobení rámu a usazení skříně je také potřeba zhotovit masky úpravou masek z loko E499.2 nebo ES499.0 fy PIKO. Je pořeba do masek vyřezat otvory pro přesahující ozubená kola dvojkolí a přilepit na masky jejich držáky. Pokud zmíněné masky nevlastníme, můžeme upravit masky původní a to zbroušením jejich boků a přilepením masek které se dodávají výrobcem k odlitku.
Takto sestavený pojezd projedeme po kolejišti. Ještě před zkouškami propojíme dvěma dráty - lanky sbírání obou podvozků. Pokud pojezd jezdí bez závad, doplníme jej lokomotivní skříní a spřáhly (u masek z E499.2 spřáhla jsou u masek předělávaných z E44 je nutno dodělat je). Barevně neupravený a nedoplněný detaily zkusíme projet se zátěžovou soupravou. Pokud je vše v pořádku přistoupíme k barevné úpravě lokomotivní skříně. Jako základ byla použita antikorozní červená pro lepší přilnavost. Jako první se stříkala slonová kost, jako druhá zelená a jako poslední šedá. Po zaschnutí barev se lokomtivní skříň zasklila a přimontovaly se sběrače. Nakonec se provedla montáž elektrického střešního rozvodu.
Zkompletovanou loko. nakonec projedeme na kolejišti a pak ji strčíme do vitríny nebo do připravené krabičky.


Stavby modelů rozcestník

Modelová železnice - Hl. stránka