Modelová železnice

Modelová železnice HO

Modely parních lokomotiv - recenze

Modelová železnice HO > Parní lokomotivy - rozcestník Sekce parní lokomotivy se zabývá vlastnostmi a popisem některých sériově vyráběných modelů parních lokomotiv které dosud na internetu nebyly příliš popsány. Na stránkách jsou uvedeny krom data výroby a výrobce i mechanické účinnosti převovdovek a minimální poloměr oblouku který může popisovaný model projíždět. Předlohy recenzovaných modelů parních parních lokomotiv jezdily a ještě nekteré z nich jezdí jako muzejní exempláře u Českých (Československých) drah ČD (ČSD) a u Německých státních (říšských) drah DR (DRG) a později DB a také u OBB tedy u Rakouských spolkových drah. Některé z nich lze použít také na domácí přestavbu modelů ČSD - zde je asi nejzajímavější model BR58 od Rakouské (dnes již nadnárodní) firmy Roco, který lze použít na některý 5-tispřežní model parní lokomotivy ČSD. BR 38.2


Modelová železnice - Hl. stránka