Modelová železnice

Modelová železnice HO

Modelové kolejiště HO - dioráma vlečky

Modelová železnice HO > Modelové kolejiště HO s diorámou > Diorama vlečky

Diorama vlečky:

Bylo postaveno diorama vlečky dlouhé cca 3m a bylo doplněno pokaždé jinou sadou továrních objektů. Jednou je to stáčecí stanice, podruhé areál továrny, potřetí nakládka sypkých materiálů a nakonec skladový areál. Vlečku tvoří dvě koleje manipulační dvě koleje výtažné a jedna kolej vjezdová. Ovládání výhybek je ruční. Součástí diorámy je také průběžná traťová kolej.

Modelová železnice - kolejiště - rozcestník

Modelová železnice - Hl. stránka